Algemene werkwijze

 

Voor supervisie en coaching geldt: na twee vrijblijvende gesprekken wordt een traject uitgezet, werkafspraken gemaakt en een contract gesloten. Kenmerkend voor mijn aanpak zijn de rustige sfeer, de ruimte voor humor en creativiteit, en variatie in  methodes. Ik werk met je levensverhaal en  levensdroom. Kleur en beeld kan daarbij horen. Hieronder de verschillen in begeleiding. Kijk voor de verschillen ook ook bij praktische info.

Professioneel begeleiden: wat zou dat kunnen zijn? Laten we als voorbeeld samen naar een foto kijken. Niet deze hiernaast, die is gratis van shutterstock.

Maar een van kunstenaar Andy Goldsworthy.  I.v.m. beeldrecht moet je hem zelf zoeken: zoek naar deze naam en naar defluence. Even doorscrollen. 

Heb je hem?

 

De kunstenaar werkt aan een fragiele cirkel. Een halve cirkel ontstaat boven het water, en tegelijk ontstaat onder water een hele even fragiele cirkel. Het spiegelbeeld groeit in hetzelfde tempo mee. Goldsworthy zelf is deel van zijn eigen kunstwerk, net zo verdubbeld door het spiegelende water. Ook hij bestaat in twee helften. Hij kan niet buiten zijn kunst blijven.

Waar werk jij aan? Is het fragiel, of staat het stevig? Kun je al een resultaat herkennen? 

Het spiegelende water weerkaatst en het verbergt. Wat is er onder de oppervlakte, in de diepte? Wat gebeurt ook, al doende, wat wij niet zien?

Waar sta je zelf? Met de poten in de modder, onderdeel van je project? Voel je je veilig daar? Kwetsbaar? Heb jij de leiding? Kan het water je vriend zijn?

En waar ben ik nu, Alke, coach: aan de kant, op het droge? Goedbedoelde tips geven? Waar wil jij dat ik sta, wat heb je nodig?

Soms staat de de coach ook in het water om dichtbij te blijven. Voel ik wat jij nu ook voelt? 

Nee, dat kan niet, alleen jij voelt. En wat doet dat, wat ga je daarmee doen?

Supervisie

Supervisie is bedoeld voor professionals in beroepen waar de persoon een grote rol speelt. Overal waar met mensen gewerkt wordt: zorg, onderwijs en leidinggevende functies en dergelijke. Bij supervisie wordt in de breedte naar je werkervaringen gekeken, bijv. n.a.v. een nieuwe werk- of privésituatie. Mogelijk ontstaat er een belangrijk thema dat in de diepte wordt verkend.

Het doel is om met meer plezier, effect en overeenkomstig eigen waarden, te kunnen handelen in werksituaties. Overige relevante (privé)situaties worden hierbij betrokken.

Een individueel supervisietraject omvat doorgaans ca. 10 zittingen á 60 minuten. Tussen de zittingen door maakt de supervisant een reflectieverslag en formuleert een werkinbreng.

Overigens is groepssupervisie en begeleide intervisie ook een mogelijkheid.

Coaching

Heb je een concrete leervraag of werkthema dat je wilt onderzoeken, dan is coaching een mogelijkheid.

Mijn coachingsmethode is gebaseerd op ontwikkelingsgericht coachen van Rudy Vandamme. Daarbij gaat het om de ontwikkeling binnen de eigen context, waarden en mogelijkheden.

Het gaat dus niet enkel om het leren en toepassen, maar alle relevante aspecten die raken aan persoonlijke omstandigheden, ontwikkelingen en waarden, komen aan de orde.

Een coachingstraject heeft geen vast verloop maar wordt met elkaar afgesproken. Het is doorgaans korter dan supervisie.

Levensvragen

Soms kun je behoefte hebben aan iemand die aandachtig naar je luistert. Het kan goed doen om je verhaal eens helemaal te vertellen aan iemand die luistert en niet veroordeelt, die desgewenst meedenkt en doorvraagt. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen een aanleiding zijn. Bijvoorbeeld rouw, verlies van een geliefde, van werk, van gezondheid. 

Dan wordt samen een weg gezocht naar antwoorden, op vragen als: wat is de betekenis van gebeurtenissen in mijn leven? Hoe valt ermee te leven? Welke lijn zit er in mijn levensverhaal? 

De begeleiding bestaat uit een of meerdere gesprekken; hier is geen intakegesprek en contract voor nodig.